หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2015 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
ประกวดรายการ ชิงช้าสวรรค์รอบสีทีมสุดท้าย
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ อารมย์ ระเบียบดี
โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรม สตาร์ ระยอง
พิธีสดุดีฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมบูรณาการสานความสุขเรียนรู้สาระท้องถิ่น และพฤกษศาสตร์
พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2557
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรม ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมอบรมยุวชนตำรวจ
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่3
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกาา 2557
พิธีรับและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ค่ายพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
     
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240