หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 
พิธีมอบรางวัลศิลปหัถกรรมระดับชาติ ให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558
การเยี่ยมและให้กำลังใจ นศท.เข้าค่ายที่เขาชนไก่(14 มกราคม2559)
กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนน้อง (ร.ร.บ้านตุน บ้านจัน5-9 มค.ค.59)
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ เตรียมพัฒน์นนท์เทิดไท้องค์ราชินี นำวิถีอาเซียน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 (19 มกราคม 2559)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (4 ธันวาคม 2559)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดละมุดใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรม งานมหกรรมรวมพลคน TOBENUMBER ONE
สนับสนุนโดย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "เตรียมพัฒน์ นนท์ เกมส์"
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
การประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
ค่ายบูรณาการ ม.4-6 (Integrated Camp)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English Camp For Gifted 2)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 (Science Camp For Gifted 1)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  พิธีมุทิตา คารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (18 กันยายน 2558)
  กิจกรรมวันอาเซียน Asean Day (7 สิงหาคม 2558)
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา (21 กรกฎาคม 2558)
  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (9 กรกฎาคม 2558)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2558)
   
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240