หน้าหลัก ความเป็นมา พืชศึกษา ทะเบียนพันธุ์ไม้ กิจกรรม
 
ครูภิรมย์ เตียงกูล
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
 
 

กิจกรรม

 
ศูนย์พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี