หน้าหลัก ความเป็นมา พืชศึกษา ทะเบียนพันธุ์ไม้ กิจกรรม
 
ครูภิรมย์ เตียงกูล
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
 
 
 
 

 

 
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี