หน้าหลัก ความเป็นมา พืชศึกษา ทะเบียนพันธุ์ไม้ กิจกรรม
 
ครูภิรมย์ เตียงกูล
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
 
 

ทะเบียนพันธุ์ไม้

 
ทะเบียนพรรณไม้ ประจำปี 57  ปลูกเพิ่ม สวนสมุนไพรอาเซียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  จังหวัด  นนทบุรี   รหัสสมาชิก 7-11000-016
ลำดับ  รหัส ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
1 7-11000-016-001 ชมพูพันธ์ทิพย์ Tabebuia rosea    
(Bertol.) DC.   
ไม้ต้น ใบบนต้นเดียวกัน   ปลายใบแหลม ดอกสีชมพูจางเกือบขาวไปจนถึงสีเข้มเกือบเป็นสีม่วงแดง เมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นแล้ว  จะติดฝักรูปร่างคล้ายมวนบุหรี่ 
2 7-11000-016-002 คูน ลมแล้ง ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลืองฝักกลมยาวในฝักแก่มีกลิ่นเหม็น
3 7-11000-016-003 พิกุล   Mimusops elengi L. ไม้ต้น   ไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี รูปไข่ ลายใบแหลมเป็นติ่งขอบใบเป็นคลื่น ดอก ดอกเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งหรือที่ซอกใบ ดอกสีขาว เมื่อใกล้โรยสีเหลืองอม น้ำตาล มีกลิ่นหอม 
4 7-11000-016-004 ชาฮกเกี้ยน  Carmona  retusa 
(Vahl) Masam.
ไม้พุ่ม ใบกลมเล็กละเอียดดอกสีขาวออกเป็นช่อผลรูปกลม สีส้มแดง
5 7-11000-016-005 ตีนเป็ด Alstonia scholaris
(L.) R. Br. 
ไม้ต้น ใบมีสีต่าง ๆ เช่นสีเหลือง แดง ดำเป็นต้น
6 7-11000-016-006 กระบือเจ็ดตัว Excoecaria cochinchinensis
Lour.
ไม้ต้น  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม   โคนใบสอบ   ขอบจักฟันซี่เกือบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงน้ำตาล 
7 7-11000-016-007 ลั่นทม Plumeria
acutifolia Poir.
ไม้ต้น ใบเป็นรูปยาวรีขนากใหญ่อยู่ตึดกันเป็นช่อ ดอก (Flower) : สีเหลืองอมขาวออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง 
8 7-11000-016-008 ไทรใบกลม Ficus  annulata 
Blume
ไม้พุ่ม ใบกลมและเล็ก ใบดก ใบสีเขียวเข้มขอบเรียบตลอดทั้งใบ ปลายใบมน โคนใบมนและสอบเข้าหาก้านใบผลกลมคล้ายลูกเบอรี่ มีสีเหลืองแดง
9 7-11000-016-009 โพธิ์  Ficus religiosa
Linn
ไม้ต้น ลำต้นขนาดใหญ่ ใบเป็นรูปหัวใจ มีผลตึดอยู่กับซอกใบ
10 7-11000-016-010 โมก Wrightia
pubescens R.Br
ไม้ต้น ดอกเล็กออกเป็นพวงสีขาวมีกลิ่นหอม
11 7-11000-016-011 เฟื่องฟ้า Bougainvillea
spp. and hybrid.
ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยวรูปไข่ ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก มีใบประดับ 3 กลีบ ดอกขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอด 
12 7-11000-016-012 ไทรเกาหลี Ficus annulata ไม้พุ่ม  ใบหนารูปรีมีสีเหลืองปนเขียวถ้าแดดจัด จะเหลืองมากมีรากอากาศ
13 7-11000-016-013 พุดศุภโชค Gardenia
jasminoides.
ไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านออกใบรอบต้น ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกเป็นคู่ตรงกันข้าม ตามข้อของกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอดดอกมีกลิ่นหอมสีขาว 
14 7-11000-016-014 อโศกอินเดีย Polyalthia
longifolia
(Benth.) Hook.f. 
ไม้ต้น ใบหยัก เรียว  ลำต้นทรงพุ่มแหลมสูง
15 7-11000-016-015 หูกระจง Terminalia
ivoriensis A.
Chev. 
ไม้ต้น ใบเล็ก กิ่งกานแผ่ขยาย
16 7-11000-016-016 พริกชี้ฟ้า  Capsicum
annuum Linn
ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก  ใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามหรือออกสลับ รูปใบหอก ดอกสีขาว ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกัน ผล ผิวเป็นมันสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดง มีเมล็ดแบนสีนวลจำนวนมาก
17 7-11000-016-017 เข็มแดง Ixora coccinea  
L.
ไม้พุ่ม   ใบ  ใบเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ ใบเดี่ยว รูปหอก ปลายใบแหลม
      ดอก  ดอกย่อยสีแดง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว
      ผล ผลกลมเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด เมื่อสุกสีดำ นิ่ม
18 7-11000-016-018 เทียนทอง Duranta erecta
L.
ไม้พุ่ม ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง
ดอก : ออกดอกเป็นช่อ ยอดกิ่ง ดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก 
19 7-11000-016-019 ชบาด่าง Hibiscus rasa-
sinensis L. cv.
Matensis 
ไม้พุ่ม ทรงพุ่มแน่น แตกกิ่งโดยรอบ         ใบ ด่างมีสีขาวประปรายขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย
20 7-11000-016-020 ข่อย Streblue asper
Lour.
ไม้ต้น ใบหยาบคล้ายกระดาษทรายดอกเป็นช่อสีขาวและเหลือง
21 7-11000-016-021 แคนา Dolichandrone
serrulata (DC.)
Seem. 
ไม้ต้น ดอกเป็นสีขาว เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่ ออกตรงข้าม 3-5 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลม 
22 7-11000-016-022 ปีบ Millingtonia
hortensis L.f. 
ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายบานรูปแตร มีกลิ่นหอม 
23 7-11000-016-023 แคขาว Sesbania 
grandiflora 
(L.) Desv
  ใบมีรูปแบบใบมะขาม ดอกสีขาว
24 7-11000-016-024 สนฉัตร Araucaria
cookii R.Br.
ex D.Don. 
ไม้พุ่ม  ผิวเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ลำต้นมีตุ่มเล็ก ๆ
ขึ้นรอบต้น ใบเล็ก ๆ ออกตามต้นส่วนยอดการเจริญแตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆออกไปตาม แนวนอน ใบกระกอบออกตามกิ่งก้านเป็นเกล็ด
25 7-11000-016-025 เฟินใบมะขาม Nephrolepis
cordifolia
 Presl
เฟิร์น ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ ใบแตกเป็นกอ มีไหลเป็นเส้นยาวคล้ายเชือกมีขนปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก รูปขอบขนาน
26 7-11000-016-026 โกศล Codiaeum
variegatum
Blume
ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบมีลักษณะเป็นแฉกสามแฉกสีเขียวอมแดง ขอบใบเป็นคลื่น 
27 7-11000-016-027 ประดู่ Pterocarpus
macrocarpus
Kurz
ไม้ต้น ผิวเปลือกลำต้นสีดำ ลำต้นเป็นพูไม่กลม ใบรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ 
28 7-11000-016-028 หูกวาง  Terminalia
catappa L.
ไม้ต้น  ไม้ต้น ผลัดใบ เปลือกเรียบ แตกกิ่งตามแนวนอนเป็นชั้นๆ - ใบ เดี่ยว แผ่นใบรูปไข่กลับ  ดอก เล็ก สีขาวนวล ออกเป็นช่อตามง่ามใบ  ผล รูปไข่หรือรูปรีแบนเล็กน้อย 
29 7-11000-016-029 หมากผู้หมากเมีย Cordyline
fruticosa (L.)
Gopp.
ไม้พุ่ม  การขยายพันธ์ - ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
30 7-11000-016-030 คุณนายตื่นสาย Portulaca
oleracea L. 
ไม้ล้มลุก  ดอกมีหลายสี มีลักษณะอวบน้ำ เลื้อยกับดิน
31 7-11000-016-031 บัวหลวง Nelumbo
nucifera Gaerth.
ไม้น้ำ ดอกมีสีขาวเป็นดอกเดี่ยวมีขนาดใหญ่
32 7-11000-016-032 กล้วยไม้ Dendrobuim
sp.
ไม้ล้มลุก  ดอกมีสีชมพูสลับขาว ออกเป็นช่อ ใบอวบน้ำ ขึ้นอยู่ตามต้นไม้
33 7-11000-016-033 ว่านกาบหอยแครง Tradescantia
spathacea Stearn
ไม้ล้มลุก  ใบรูปยาวเรียว ลำต้นกลวง หน้าใบสีเขียว หลังใบสีม่วง
34 7-11000-016-034 กล้วยน้ำหว้า Musa sapientum
L. 
ไม้ล้มลุก  มีลำต้นใต้ดิน กาบใบหุ้มซ้อนกันแน่น ก้านใบกลมหนา ด้านบนเป็นร่องลึก ใบยาวและใหญ่
35 7-11000-016-035 พะยูง  Dalbergia
cochinchinensis
Pierre 
ไม้ต้น เรือนยอดทรงกลม ใบประกอบแบบขนนก 
36 7-11000-016-036 ชะอม Acacia insuavis
(Lace) I.C.Nielsen 
ไม้พุ่ม  ใบประกอบแบบขนนก มีกลิ่นฉุน ลำต้นและกิ่งมีหนาม สวนเกษตรข้าง
37 7-11000-016-037 มะอึก Solanum
stramonifolium 
Jacq.
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กว้าง  
38 7-11000-016-038 กุหลาบ Rosa hybrids ไม้พุ่มและ
ไม้เลื้อย
ไม้พุ่มสูง 1-3 ซ.ม. ต้นและใบมีกิ่งหนาม   ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก   ประกอบด้วย 3 ใบ  หรือ 5 ใบ  ขอบใบจัก   หูใบติดกับก้านใบหรือเป็นอิสระ   ออกดอกที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกตามปกติมี  5  กลีบ   ดอกมีหลายสีแตกต่างกันตามพันธุ์ เช่น แดง ขาว ชมพู มีกลิ่นหอม  
39 7-11000-016-039 ทองพันชั่ง  Rhinacanthus
nasutus  (L.) Kurz
ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบ เดี่ยว ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่างมีประสีม่วงแดง ผล แก้ง แตกได้
40 7-11000-016-040 ขี้เหล็ก   Senna siamea 
 (Lam.) Irwin &
Barneby
ไม้ต้น ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ผลสด รูปกระสวย รูปไข่
41 7-11000-016-041 กระเพราแดง Ocimum sanctum 
L.
ไม้ล้มลุก กะเพราแดงลำต้นสีแดงอมเขียว ส่วนกะเพราขาวลำต้นสีเขียวอมขาว ยอดอ่อนมีขนสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย มีขนประปราย
42 7-11000-016-042 ข่า Alpinia  galanga  
 (L.) Willd.
ไม้ล้มลุก  ไม้ล้มลุก  เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบ  เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก รูปวงรี
43 7-11000-016-043 สะเลดพังพอนตัวผู้ Barleria lupulina
Lindl.
ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม มีหนามแหลมยาว ข้อละ 2 คู่ ถึง 3 คู่กิ่งก้าน ก้านใบสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ใบประดับสีน้ำตาลแดง ค่อนข้างกลม กลีบดอกสีส้ม ผลเป็นฝักรูปไข่
44 7-11000-016-044 สะเลดพังพอนตัวเมีย    Clinacanthus nutans (Burm.f)
Lindau.
  เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปรีแคบขอบขนาน 
45 7-11000-016-045 ตะไคร้ Cymbopogon citratus  Stapf.   เป็นไม้ล้มลุก ลักษณะใบยาวเรียว ใบมีกลิ่นหอม
46 7-11000-016-046 ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.)
Wall.ex Nees
ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก  ทุกส่วนมีรสขม กิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยม ใบ เดี่ยว แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกย่อย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก 
47 7-11000-016-047 รางจืด

Thumbergia
laurifolia   Lindl.

ไม้เลื้อย ไม้เลื้อย/ไม้เถา เนื้อแข็ง  ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนเว้า ออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ 
48 7-11000-016-048 มะละกอ Carica  papaya 
L.
ไม้ต้น 1.5-6 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอกช่อ เกิดภายในฐานรองดอก ที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล
49 7-11000-016-049 ว่านง๊อก  Pseuderanthemum palatiferum  ไม้พุ่ม  เป็นพืชใบเดี่ยวสีเขียวเรียวแหลมเรียงตรงข้าม ลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม เปลือกต้นผิวเรียบสีเขียว ดอกเป็นช่อสีชมพู น้ำเงินม่วงหรือเกือบดำ สูงเต็มที่ได้ 1-3 เมตร สามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่ร่มและที่แจ้ง
50 7-11000-016-050 กระชาย  Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf.
ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก มีเหง้าสั้น แตกหน่อได้ รากอวบ รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว 
51 7-11000-016-051 บอระเพชร Tinospora crispa 
(L.) Miers ex Hook
.f.& Thomson
ไม้เถาเลื้อย ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถากลมมีขนาดใหญ่เป็นปุ่มปม สีเทาอมดำ มีรสขม เปลือกลอกออกได้ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว. 
52 7-11000-016-052 หญ้าหนวดแมว Orthosiphon
aristatus (Blume)
Miq.
ไม้ล้มลุก  พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม สูง 0.3-0.8 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อ ออกตรงปลายยอด 
53 7-11000-016-053 เหงือกปลาหมอ  Acanthus
ebracteatus 
Vahl
ไม้พุ่ม เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง  ลำต้นและใบมีหนาม ใบหนามแข็งมีขอบเว้าและมีหนามแหลม ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกออกเป็นช่อตามยอด กลีบดอกสีขาวอมม่วง มี 4 กลีบแยกจากกัน 
54 7-11000-016-054 ใบแมงลัก Ocimum basilicum
 L.f. var. citratum 
Back.
ไม้ล้มลุก แมงลักมีลักษณะทรงต้น ใบ ดอก และผลคล้ายโหระพา ต่างกันที่กลิ่น ใบสีเขียวอ่อนกว่า กลีบดอกสีขาวและใบประดับสีเขียว
55 7-11000-016-055 ขมิ้นชัน Curcuma longa  L. ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก  เหง้าใต้ดินรูปไข่มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกด้านข้าง 2 ด้าน ตรงกันข้ามเนื้อในเหง้าสีเหลืองส้ม มีกลิ่นเฉพาะ 
56 7-11000-016-056 การะเกด, การะเกดด่าง,ลำเจียกหนู, เตยด่าง    Pandanus
tectorius Blume
เป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้น  รูปทรงคล้ายต้นเตย  สูง ๓-๗ เมตร  ใบเรียวยาวคล้ายใบสับปะรด  ขอบใบเป็นหนามห่างๆ เป็นใบเดี่ยวเรียงวนรอบลำต้นเป็นเกลียว  ใบสีเขียวยาว ๑-๒ เมตร  ปลายใบเรียวแหลม
ดอกเป็นช่อตั้งออกตามกลางยอด  กาบหุ้มดอกสีเหลืองนวล  หุ้มเกสรอยู่ภายในอย่างมิดชิด  กลิ่นหอมเย็น  ติดผลมีก้านยาว  รูปร่างคล้ายผลสับปะรด  ห้อยลงมาข้างต้น  เมื่อแก่จัดมีผิวสีแดง 
57 7-11000-016-057 พิรังกาสา  Ardisia
polycephala 
Wall.
  ไม้ต้นขนาดย่อม สูง 2-3 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มี
58 7-11000-016-058 ปาล์มขวด Roystonea regia
(H.B.K.) Cook. 
ไม้ต้น  เป็นใบประกอบ  ออกดอกเป็นช่อ คล้ายกับจั่นหมาก ผลเล็ก กลม ขนาดไม่เกินครึ่งนิ้ว ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีม่วงอมดำหรือสีดำ
59 7-11000-016-059 เทียนบ้าน   Impatiens
balsamina  L.
ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำและค่อนข้างโปร่งแสง ออกดอกออกผลแล้วต้นจะตาย ใบเดี่ยวเรียงสลับรอบลำต้น รูปวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย 
60 7-11000-016-060 ว่านหางจระเข้ Aloe vera  (L.) 
Burm.f.
ไม้ล้มลุก  ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นข้อปล้องสั้น ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบต้น ใบหนาและยาว โคนใบใหญ่ ส่วนปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหนามแหลมห่างกัน แผ่นใบหนาสีเขียว มีจุดยาวสีเขียวอ่อน อวบน้ำ ข้างในเป็นวุ้นใสสีเขียวอ่อน 
61 7-11000-016-061 ไพล Zingiber
purpureum 
Roscoe 
ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก สูง 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอประกอบด้วยกาบหรือโคน ใบหุ้มซ้อนกัน ใบ  เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3.5-5.5 ซม. ยาว 18-35 ซม. ดอก  ช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกสีนวล ใบประดับสีม่วง ผล  เป็นผลแห้ง รูปกลม
62 7-11000-016-062 มะรุม Moringa oleifera Lam.                          ไม้ต้น ลำต้นเปราะง่ายใบประกอบขนนกแผ่นใบค่อนข้างกลมฝักกลมยาว มีร่องตามยาว
63 7-11000-016-063 พญาไร้ใบ, เถาวัลย์ด้วน, เอื้องเถา Euphorbia
tirucalli Linn
ไม้พุ่ม ไม้ไม่มีใบลำต้นสีเขียว
64 7-11000-016-064 พุดพิชญา Wrightia
antidysenterica
R.Br.
ไม้พุ่ม ดอกสีขาวออกที่ปลายยอด ตัดกับใบสีเขียวเข้ม
65 7-11000-016-065 พุดสามสี Brunfelsia
uniflora (Pohl)
D.Don
(B. hopeana
Benth.)
ไม้พุ่ม ดอกสีฟ้าอมม่วงแล้วค่อยๆจางสีชมพูและขาว  มีกลิ่นหอม
66 7-11000-016-066 นนทรี กระถินป่า Peltophorum
pterocarpum 
(DC.) Backer ex
K.Heyne
ไม้ต้น ใบประกอบขนนกดอกสีเหลืองส้มมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
67 7-11000-016-067 อัญชัน Clitoria ternatea
L.
ไม้เลื้อย ลำต้นสีเขียวทอดเลื้อยมีขน  ดอกสีน้ำเงินม่วงติดผลเป็นฝัก
68 7-11000-016-068 หัวใจม่วง  Tradescantia
pallida (Rose)
D.R. Hunt
ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นใบสีม่วงกลมสีม่วงเข้มมีข้อปล้องชัดเจนดอกสีม่วงอมชมพู อวบน้ำ 
69 7-11000-016-069 สนแผง Thuja orientalis
L.
ไม้พุ่ม รูปทรงต้นพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเรียงแผ่แบนบางๆ
70 7-11000-016-070 แสงจันทร์ Pisonia  grandis 
R.Br.
ไม้ต้น ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ลำต้นเรียบใบสีเหลืองอมเขียวอ่อนเนื้อใบมองเห็นเส้นใบชัดเจน
71 7-11000-016-071 พลับพลึงขาว   Crinum asiaticum
L. 
ไม้ล้มลุก ลำต้นสีขาวกาบใบเวียนห่อลำต้นใบยาวเขียวเป็นมันดอกช่อแบบซี่ร่ม
72 7-11000-016-072 พุดซ้อน,  Gardenia
jasminoides
Ellis
ไม้พุ่ม ลำต้นทรงพุ่ม ใบหน้า มียางสีขาว ออกดอกเป็นสีขาวมีกลิ่นหอม 
73 7-11000-016-073 พุดจีบ Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br ไม้พุ่ม ลำต้นทรงพุ่ม ใบหน้า มียางสีขาว ออกดอกเป็นสีขาว
74 7-11000-016-074 พุดน้ำบุศย์ Gardenia
carinata Wallich.
ไม้พุ่ม ดอกสีสวย มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปีถ้าปลูกในร่มจะไม่ออกดอก
75 7-11000-016-075 การเวก กระดังงาป่า Artabotrys
siamensis Miq.
ไม้รอเลื้อย  ดอกสีเขียวมีขน แก่เป็นสีเหลืองกลีบหนากลิ่นหอมฉุนแรง
76 7-11000-016-076 เอื้องหมายนา Costus speciosus
(Koen.) Sm
ไม้ล้มลุก ดอกเป็นสีแดง ต้นอวบน้ำ 
77 7-11000-016-077 เฟินข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus
 L.  
เฟิน ลักษระใบใหญ่รี  ท้องใบมีลายเป็นแถบแนวขวาง มีสปอร์ท้องใบ
78 7-11000-016-078 ปาล์มน้ำมัน Eleais guineensis 
Jacq.
ปาล์ม ดอกแยกเพศร่วมต้น ใบประกอบใบแบบขนนก ออกเป็นกลุ่มที่ปลายใบย่อยอยู่รวมเป็นกลุ่มในหลายระนาบตามแกนกลางใบ ช่อดอกอยู่ใต้กลุ่มใบ  ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม เหลืองถึงแดง และแข็ง
79 7-11000-016-079 กนกลายทอง Sanchezia
speciasa Leonard.
ไม้พุ่ม เป็นไม้พุ่มที่มีใบสวยสดใส เลี้ยงง่าย โตเร็ว
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ใบมีขนาดใหญ่รูปไข่ ค่อนข้างหนา ปลายใบแหลม 
ใบสีเขียวสด  มีแถบเหลืองบนเส้นกลางใบและเส้นใบ
เส้นใบสีเหลืองตัดกับสีของผืนใบเห็นเด่นชัด
ขอบใบเป็นจักเล็กน้อย

80 7-11000-016-080 เศรษฐีเรือนใน Cholorphytum
comosum (Thumb)Jacques.
ไม้พุ่ม มีลักษณะคล้ายใบหญ้า  บริเวณขอบใบจะมีสีเขียวยาวตลอด  ส่วนกลางใบจะมีสีครีม
ใบมีความยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร โค้งงอลงด้านล่าง  
81 7-11000-016-081 มะม่วง Mangifera  indica 
 (L.)
ไม้ต้น  ไม้ต้นความสูง  5-15  เมตร  ใบประกอบ  แบบนิ้วมือ   สีเขียว ขนาดใบ กว้าง  4-6  ซ.ม.  ยาว 15-25 ซ.ม.    รูปลิ่ม ออกดอกปลายยอด มีผลเดี่ยว สีเขียวเมื่อสุกสีเหลือง 
82 7-11000-016-082 มะขามป้อม  Phyllanthus emblica
L.
ไม้ต้น เป็นไม้ต้น มีความสูง  8  เมตร  ลักษณะพิเศษของใบแบบขนนก  การเรียงตัวของใบบนกิ่ง   สลับระนาบเดียว  รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปขอบขนาน   ปลายใบติ่งแหลม   ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณซอกใบ   ผลเป็นผลเดี่ยว  ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง  ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง  ผลแก่สีเหลืองออกน้ำตาล   รูปทรงกลม  ลักษณะพิเศษของผล 
ศูนย์พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี